แบบสถานีคู่

Pre-Order

SPF-S133

ขนาด 100 x 140 x 260 ซม. เหมาะสำหรับ ผู้ใหญ่

Pre-Order

SPF-S132

ขนาด 100 x 100 x 260 ซม. เหมาะสำหรับ ผู้ใหญ่ (ยกเว้นเด็ก)

Pre-Order

SPF-S131

ขนาด 100 x 230 x 260 ซม. เหมาะสำหรับ ผู้ใหญ่ (ยกเว้นเด็ก)

Pre-Order

SPF-S130

ขนาด 138 x 155 x 260 ซม. เหมาะสำหรับ ผู้ใหญ่

Pre-Order

SPF-S129

ขนาด 100 x 140 x 260 ซม. เหมาะสำหรับ ผู้ใหญ่