รถตุ๊กตาพาเที่ยว

Attribute:

SKU : SPT-1062

ขนาด 31 x 54 x 45 ซม. เหมาะสำหรับเด็กอายุ 1 - 3 ปี

Share

Share

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 1 - 3 ปี
รถเด็กเล่น ผลิตจากพลาสติกโพลีเอธิลีน ชนิด Food grade ปลอดภัยสำหรับเด็ก สีสันสดใส คงทน แข็งแรง ให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อขา และฝึกการใช้สายตาให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆ
This website uses cookies to increase the efficiency and good experience of the website. Privacy Policy