เกรด B (เสากลม 3")

SP-PG-BQ11

ขนาด 1.5x1.8x2.2 ม.

 

SP-PG-BQ12

ขนาด 1.5x2.4x2.2 ม.

 

SP-PG-BQ13

ขนาด 3.4x3.8x2.6 ม.

 

SP-PG-BQ14

ขนาด 2.2x3x3.2 ม.

 

SP-PG-BQ15

ขนาด 2x4x2.6 ม.

 

SP-PG-BQ16

ขนาด 3.5x5x3.5 ม.

 

SP-PG-BB21

ขนาด 1.5x2x2 ม.

 

SP-PG-BK22

ขนาด 3.5x5.5x3.4 ม.

 

SP-PG-BY23

ขนาด 2.2x3.7x2.8 ม.

 

SP-PG-BY24

ขนาด 2.3x3.5x2.8 ม.

 

SP-PG-BK25

ขนาด 2.8x4.7x3 ม.

 

SP-PG-BK26

ขนาด 3.2x5x3.6 ม.

 
Powered by MakeWebEasy.com